Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre tilgang til informasjon om hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas i verdikjeden til produktene du kjøper. Loven stiller blant annet krav til at vi i Dollarstore har oversikt over risiko i våre verdikjeder, og at vi implementerer risikoreduserende tiltak der vi anser risikoen for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter er størst.

Dollarstore AS er en del av NorgesGruppen, og du kan lese mer om NorgesGruppens arbeid med arbeids- og menneskerettigheter her.

Har du spørsmål til hvordan vi i Dollarstore jobber med grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til: [email protected]

Dersom du har spørsmål til produksjonen av et produkt kjøpt i Dollarstore, anbefaler vi deg å ta kontakt direkte med leverandøren. Dersom du ikke får et godt nok svar der, kan du sende oss en e-post til [email protected]. Kontaktinformasjon til leverandør finner du på produktet. Dersom du ikke får svar innen tre uker, eller ikke er fornøyd med svaret, ber vi deg kontakte oss på oppgitte e-post adresse.